پخش ویدیو

لوگو موشن ناخن باصری

مرکز کاشت ناخن محدثه باصری

درباره - کوتاه سخن

نمایش توضیحات و نگرش در طراحی لوگوی مرکز کاشت ناخن باصری در قالب هنر انیمیشن.

مرا خود با تو چیزی در میان هست
و گر نه روی زیبا در جهان هست

کارفرما

محدثه باصری

زمان پروژه

1 هفته

کارفرمای بعدی می توانید شما باشید​

شروع یک همکاری دلنشین

مراقب باشید! از آخرین مقالات، بررسی ها، تخفیف ها و دوره ها جا نمونید! بی خیال حتما