مثل دو دوست صحبت کنیم؟!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp منتظریم
معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهم