داشبورد مدیریتی (ERP) آهار

داشبورد برای مدیریت ارتباطات درون سازمانی

درباره - کوتاه سخن

عمل دسته جمعی وقتی درست رهبری نشود دچار آشفتگی و بی نظمی می گردد

طراحی داشبورد مدیریتی شرکت خدمات نیروگاهی آهار بر اساس شخصیت، برندینگ و زبان طراحی شرکت.

طرح های تایید شده

تصاویر نهایی پروژه

زمان پروژه
1 ماه
تعداد کاربران تخمینی
130 نفر

پلتفرم

کارفرما

خدمات نیروگاهی آهار شرق

محل کارفرما

مشهد، پارک علم و فناوری

کارفرمای بعدی می توانید شما باشید​

شروع یک همکاری دلنشین

مراقب باشید! از آخرین مقالات، بررسی ها، تخفیف ها و دوره ها جا نمونید! بی خیال حتما