وب سایت آهار

شرکت صنعتی با تخصص خدمات نیروگاهی آهار شرق

درباره - کوتاه سخن

عمری که ازو دمی جهانی ارزد
القصه به فکرهای بیهوده گذشت

شرکت آهار شرق در زمینه ارائه خدمات به نیروگاه ها فعال است. تولید کننده اتاق کنترل برای واحد های نیروگاهی، نرم افزار مانیتورینگ و کنترل واحد ها و دستگاه کنترل سرعت رایان برای کنترل سرعت توربین است.

انتخاب رنگ

رنگ برند آهار شرق ترکیبی است از دو رنگ سرمه ای تیره و قرمز. اینکه این رنگ ها چرا آنجا هستند در کتابچه برندینگ شرکت هم اشاره ای به آن نشده است اما برای القاء تعلق این وب سایت به شرکت باید این رنگ ها را طوری به کار می بستم. رنگ سرمه ای تیره با توجه به ماهیت صنعتی و ضمخت شرکت رنگ مناسبی به نظر آمد و با نسبت دادن آن به بخش های مختلف، بررسی عملکردش مورد قبول واقع شد. به این ترتیب این رنگ را به عنوان رنگ اصلی (primary) انتخاب کردم.

اما رنگ قرمز نمی توانست نقش زیاد و اساسی را ایفا کند. رنگ قرمز رنگ خطر است و مخاطب را به عقب پس می رانَد. بنابراین استفاده از رنگ قرمز در مکان هایی محدود و فقط در جهت نمایاندن ارتباط با برندینگ سایت استفاده شد.

لوگو آهار
لوگوی شرکت آهار در زمان طراحی سایت

درباره طراحی

همانطور که گفته شد آهار یک شرکت صنعتی است. پس طراحی باید نشانگر این ماهیت باشد. بنابراین طراحی طوری انجام شد که همه چیز ساده، ظریف و ضمخت باشد. گوشه های هر بخش و هر جدا کننده یک گردی محدودی دارد. گردی کم در گوشه مستطیل ها و بخش های دیگر ظرافت را در عین ضمختی نشان می دهد و این رویکردی که در محصولات این شرکت وجود دارد را نمایندگی می کند.

در همه جا از رنگ های ناب (solid) استفاده شده و هیج جا گرادینت وجود ندارد. رنگ سورمه ای در همه جا به توازن استفاده شده. دکمه ها رنگ آبی روشن دارد همان آبی روشنی که در لایه های پایینی لوگو است. همه اشکال، جای گذاری عکس ها و فاصله گذاری (فضای سپید یا white space) برای القاء تفکر صنعت و ظرافت است.

شخصیت آهار حکیم جوان نام دارد. در کلمه جوان بیشتر پویایی و در کلمه حکیم علم مورد نظر است. تمام بخش ها در چارچوب های قابل رؤیتی محیط شده؛ برای نشان دادن در کنترل بودن و این یعنی همه چیز در کنترل ما و در کنترل علم ما است. سادگی مفهوم دیگری است از کلمه جوان که در تمام موجودیت سایت رعایت شده.

هر مستطیلی که در آن شکل یا نوشته ای قرار دارد رنگ ساده خاکستری دارد. در واقع در همه جا تنها از سه رنگ استفاده شده که به سطح گرفته شده سورمه ای، خاکستری و قرمز است.

در این طراحی به هیچ عنوان پراکندگی وجود ندارد و همه چیز را می توان در این کلمه خلاصه کرد: ناب

طرح های تایید شده

تصاویر نهایی پروژه

زمان پروژه
1 ماه
تعداد کاربران تخمینی
500 نفر

پلتفرم

کارفرما

خدمات نیروگاهی آهار شرق

محل کارفرما

مشهد، پارک علم و فناوری

کارفرمای بعدی می توانید شما باشید​

شروع یک همکاری دلنشین

مراقب باشید! از آخرین مقالات، بررسی ها، تخفیف ها و دوره ها جا نمونید! بی خیال حتما