اپلیکیشن از من بپرس

اپلیکیشن پرسش و پاسخ دانشجویی

درباره - کوتاه سخن

فصل همراهی دانشجویان اینجا آغاز می شود

طراحی رابط کاربری اپلیکیشن از من بپرس برای پلتفرم اندروید و بر اساس نظام طراحی (Design System) گوگل، متریال 3 انجام شد. با توجه به اینکه کاربران این اپلیکیشن از قشر جوان هستند رویکرد جوان گرا نیز در طراحی مد نظر قرار گرفت. آیکن ها همه دارای رنگ بندی و رنگ های جذاب هستند.

رنگ زمینه کل اپلیکیشن و در واقع رنگ اصلی زرد کم رنگ است. این انتخاب رنگ به سه دلیل بوده است:

  • نوع محتوایی که در اپلیکیشن ارائه می شود یعنی محتوای متنی و بیشتر خواندنی رنگ زرد را در ذهن تداعی می کند و ارائه مطالب را در همه جا بیشتر با رنگ زرد می شناسند.
  • با توجه به جنبه پرسش و پاسخ گونه اپلیکیشن و اینکه ابهام و فضای ابهام آلود را با رنگ زرد نشان می دهند.
  • رنگ لوگو و برندینگ مجموعه.

طرح های تایید شده

تصاویر نهایی پروژه

زمان پروژه
1 ماه
تعداد کاربران تخمینی
1 میلیون

پلتفرم

کارفرما

از من بپرس

محل کارفرما

دانشگاه فردوسی مشهد

وایر فریم ها

کارفرمای بعدی می توانید شما باشید​

شروع یک همکاری دلنشین

مراقب باشید! از آخرین مقالات، بررسی ها، تخفیف ها و دوره ها جا نمونید! بی خیال حتما