لوگو کاشت ناخن باصری

1400@

درباره - کوتاه سخن

خدا به تو نعمت زیبایی داد
برای شکر این نعمت برایش چه کردی؟

کاشت ناخن محدثه باصری

طراحی لوگو برای مرکز کاشت ناخن محدثه باصری. انتخاب رنگ مشکی به دلیل رنگ غالبی است که برای کاشت ناخن و کشیدن طرح بر روی ناخن استفاده می شود.

طراحی نهایی

کارفرما

محدثه باصری

محل کارفرما

مشهد

زمان پروژه

سه هفته

طراحی های اولیه

کارفرمای بعدی می توانید شما باشید​

شروع یک همکاری دلنشین

مراقب باشید! از آخرین مقالات، بررسی ها، تخفیف ها و دوره ها جا نمونید! بی خیال حتما