اپلیکیشن پهپاد

اپلیکیشن تحت ویندوز با زبان پایتون

درباره - کوتاه سخن

ز هامون به گردون برافراشتی
چو خورشید تابان میان هوا

اپلیکیشن تحت ویندوز با زبان پایتون (pyqt) برای نمایش داده های چتر (پهپاد) که بر روی آن حسگر هایی برای برداشت داده های هوایی نصب شده است. این چتر از ارتفاع، پایین انداخته می شود و در همین حین تا رسیدن به زمین اطلاعات خود را با برنامه تبادل می کند.

برنامه به صورت یک داشبورد مدیریتی است که اطلاعات را به صورت بصری و با زبان رنگ نمایش می دهد. این باعث می شود که اطلاعات با یک نگاه قابل درک بوده و نیازی به خواندن اعداد و ارقام مختلف نباشد.

اطلاعاتی که از شیء پرنده گرفته می شود انواع مختلفی است: ارتفاع، وضعیت هوا، سرعت باد، دما، عکس هوایی، محل پهپاد، سرعت حرکت، صحیح بودن عملکرد حس گر ها و غیره.

طرح های تایید شده

تصاویر نهایی پروژه

زمان پروژه
4 روز
تعداد کاربران تخمینی
5 نفر

پلتفرم

کارفرما

تیم دانشجویی فامکن

محل کارفرما

دانشگاه فردوسی مشهد

وایر فریم ها

کارفرمای بعدی می توانید شما باشید​

شروع یک همکاری دلنشین

مراقب باشید! از آخرین مقالات، بررسی ها، تخفیف ها و دوره ها جا نمونید! بی خیال حتما