لوگو کیف پول ایما

1398@

درباره - کوتاه سخن

عشق را با گفت و با ایما چه کار
روح را با صورت اسما چه کار

لوگو و لوگوتایپ اپلیکیشن کیف پول ایما

ایما به معنای اشاره است. لوگوی کیف پول ایما شکل آبستره از یک دست مشت کرده است که انگشت اشاره آن بالاست و انگشت شصت روی سایر انگشت ها قرار دارد؛ یعنی یک دست در حال کلیک و اشاره کردن.

انتخاب رنگ

سبز رنگی سرد و آرامش بخش است. افراد در زمان انجام کارهای مرتبط با پول ناخود آگاه فشار روانی و استرس را تجربه می کنند. یکی از دلایل انتخاب این رنگ کاهش بار روانی ناشی از کار های مالی است.

دلیل دیگر این است که پول را معمولا به رنگ سبز می شناسند. بنابراین حس ارتباط با فعالیت های مالی را می توان با این رنگ به کاربر منتقل کرد.

وجه تسمیه (نام گذاری) ایما

از آنجا که هدف این نرم افزار کاهش زمان و دردسر برای انتقال وجه بود این نام برای آن انتخاب شد. انجام کارهای مالی با یک اشاره.

طراحی نهایی

کارفرما

کیف پول ایما

محل کارفرما

مشهد

زمان پروژه

1 ماه

👆کلیک

طراحی های اولیه

کارفرمای بعدی می توانید شما باشید​

شروع یک همکاری دلنشین

مراقب باشید! از آخرین مقالات، بررسی ها، تخفیف ها و دوره ها جا نمونید! بی خیال حتما