لوگو پریسا احمدی

1401@

درباره - کوتاه سخن

او درین فکر تا به ما چه کند
ما درین فکر تا خدا چه کند

پریسا احمدی طراح تفکر طراحی و تجربه کاربر

برای یک طراح تفکر طراحی قرار بر این بود که طراحی مینیمال باشد. زیبایی در سادگی است. پس به ساده ترین شکل باید این نگاه القاء می شد.

انتخاب رنگ

تنها یک رنگ می توانست این سادگی و شامل بودن و زیبایی را نشان دهد و آن هم رنگ سیاه بود. کد رنگ تیره و نه کاملا مشکی؛ و تنها یک رنگ باید در لوگو استفاده می شد.

توضیح درباره لوگو

و اینطور شد که یک لوگوی تک رنگ با انحنای محدود و ظرافت زیاد طراحی شد. انحنای لوگو برای کاستن از زمختی رنگ سیاه و خطوط خالص کار شده در لوگو است. این نشان از ظرافت نهفته در شخصیت فرد و همچنین کاری که انجام می دهد دارد یعنی طراح تفکر طراحی.

انتخاب فونت

استفاده از فونت poiret one برای نمایش ظرافت مد نظر. این فونت به خاطر استفاده همزمان از اشکال تیز گوشه و خطوط ظریف باعث القای ظرافت و لطافت به صورت همزمان است؛ ضمن اینکه با طراحی لوگو هم همخوانی خوبی دارد.

طراحی نهایی

کارفرما

پریسا احمدی

محل کارفرما

اراک

زمان پروژه

1 ماه

👆کلیک

طراحی های اولیه

کارفرمای بعدی می توانید شما باشید​

شروع یک همکاری دلنشین

مراقب باشید! از آخرین مقالات، بررسی ها، تخفیف ها و دوره ها جا نمونید! بی خیال حتما