لوگو خانه هوشمند تورینگ

1399@

درباره - کوتاه سخن

فناوری ابزار است و ما فرمانده. یادمان باشد!

لوگو اپلیکیشن و لوگوتایپ خانه هوشمند تورینگ

لوگوی تورینگ یک لوگو تایپ است. تورینگ یک اپلیکیشن مدیریت برای دستگاه ها در خانه هوشمند است. در طراحی این لوگو چند چیز مد نظر بود و باید طراحی، ترکیبی از این چند چیز می بود:

  • اول فناوری: فناوری یک مقوله بسیار کلی است پس باید در طراحی هم همین نقش را داشته باشد یعنی یک چیز در برگیرنده و کلی. رنگ بنفش رنگی است که از آن در مکان ها و زمان های مختلف برای نمایش و اشاره به فناوری استفاده شده است. پس یک تونالیته از این رنگ شد رنگ لوگو و در واقع رنگ اپلیکیشن.
  • دوم تورینگ: آلن تورینگ یک ریاضی دان انگلیسی بود که در جنگ جهانی دوم دستگاهی اختراع کرد به نام بامب (bombe) برای رمز گشایی از دستگاه ارسال دستورات بمباران نازی ها به نام انیگما (Enigma). این دستگاه از تعداد حلقه چرخان تشکیل شده بود که در زمان های مختف به چرخش در آمده و مختصات محل بمباران را چاپ می کرد.
  • سوم نوشته: خود نوشته تورینگ که در لوگو استفاده شده است.
دستگاه بامب خانه هوشمند تورینگ
دستگاه بامب منبع

چرخش و حرکت حلقه ها در حرف g از لوگوی Turing نمایش داده شده که نمایانگر دستگاه بامب است. در ضمن این چرخش و حرکت به نوعی نماینگر چرخش و حرکت رو به جلوی فناوری نیز هست.

دستگاه انیگما لوگو خانه هوشمند تورینگ
دستگاه انیگما منبع

برای فونت این لوگوتایپ از یک فونت ضمخت استفاده شده تا بی روحی و ضمختی فناوری را القاء کند.

آیکن نرم افزار تورینگ ترکیب حرف T از ابتدای تورینگ و حرف g در انتهای آن است که روی یک زمینه بنفش قرار گرفته است.

روند طراحی لوگو خانه هوشمند تورینگ

روند طراحی آیکن لوگو خانه هوشمند تورینگ به صورت تصویری، شماتیک و شکل گونه به همراه توضیحات

طراحی نهایی

کارفرما

خانه هوشمند تورینگ

محل کارفرما

مشهد

زمان پروژه

سه هفته

کارفرمای بعدی می توانید شما باشید​

شروع یک همکاری دلنشین

مراقب باشید! از آخرین مقالات، بررسی ها، تخفیف ها و دوره ها جا نمونید! بی خیال حتما