preview 1 Dodge (روشن کردن) و Burn (تیره کردن) در عکاسی چیست؟

Dodge (روشن کردن) و Burn (تیره کردن) در عکاسی چیست؟

Dodge و Burn دو تا از قدیمی ترین و مهم ترین تکنیک های ویرایش عکس هستند.

Dodge (روشن کردن) و Burn (تیره کردن) در عکاسی چیست؟ بیشتر بخوانید »