1 qenFA7waB3uy1BRHqGWhTg 5 اشتباهی که باید از آن ها قبل از راه اندازی محصول (product launch) اجتناب کرد

5 اشتباهی که باید از آن ها قبل از راه اندازی محصول (product launch) اجتناب کرد

عرضه یا راه اندازی محصول یک نقطه عطف مهم برای هر سازمان است. با این حال، ساخت یک محصول اصلا آسان نیست چه رسد به عرضه آن؛ و نیاز به برنامه ریزی و اجرای دقیق دارد.

5 اشتباهی که باید از آن ها قبل از راه اندازی محصول (product launch) اجتناب کرد بیشتر بخوانید »