1 4sO XZp5XhCySwsZ8eZrpA copy 4 قدم برای یادگیری تابع بولی (Boolean Function) در Figma

4 قدم برای یادگیری تابع بولی (Boolean Function) در Figma

برای کسانی که در حال یادگیری Figma هستند بعضی بخش های نرم افزار فیگما ممکن است کمی گنگ به نظر برسد. ابزار هایی که در اکثر نرم افزار های طراحی به طور متداول استفاده می شود و کاربرد دارد. مانند تابع بولی یا Boolean Function

4 قدم برای یادگیری تابع بولی (Boolean Function) در Figma بیشتر بخوانید »