preview Adjustment Layer (لایه تنظیم) در فتوشاپ چیست؟ به همراه آموزش 5 Adjustment Layer

Adjustment Layer (لایه تنظیم) در فتوشاپ چیست؟ به همراه آموزش 5 Adjustment Layer

Adjustment Layer ها نوع خاصی از لایه ها در فتوشاپ هستند. آنها به جای اینکه محتوای خود را داشته باشند، اطلاعات لایه های زیر خود را تنظیم می کنند.

Adjustment Layer (لایه تنظیم) در فتوشاپ چیست؟ به همراه آموزش 5 Adjustment Layer بیشتر بخوانید »